flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Тернопільської області  

 "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Зборами суддів Господарського

суду Тернопільської області

4 від 16 червня 2023 року   

зі змінами і доповненнями від:

 29 листопада 2023 року,

29 лютого 2024 року

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Тернопільської області

 

Визначення термінів:

Наведені у Засадах терміни вживаються в такому значенні:

АСДС - автоматизована система документообігу суду;

Судова справа - позовні заяви, заяви, скарги, та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

КДМ - картка додаткових матеріалів (заява, клопотання, скарга);

Положення – Положення про автоматизовану систему документообігу суду;

ГПК України – Господарський процесуальний кодекс України;

ЄСІТС - Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Розділ І

Загальні положення

 1. Засади використання автоматизованої системи документообігу Господарського суду Тернопільської області (далі Засади) розроблені на виконання Положення про автоматизовану систему документообігу суду зі змінами та доповненнями (далі Положення), з метою врегулювання порядку функціонування автоматизованої системи документообігу суду.
 2. Збори суддів Господарського суду Тернопільської області використовують визначені Положенням та Засадами повноваження у межах вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
 3. Коефіцієнт навантаження на одного суддю, встановлений даними Засадами дає змогу визначити реальне навантаження справами, заявами суддів та рівномірно розподіляти таке навантаження між усіма суддями.
 4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу сервера автоматизованої системи та інші умови, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням заступника керівника/ керівника апарату суду, із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів вжитих для їх усунення. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у п. 4 Розділу І Засад обставин.

 1. Засади є обов’язковими при роботі в автоматизованій системі Господарського суду Тернопільської області.
 2. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду затверджуються Рішенням зборів суддів і вносяться до автоматизованої системи.

У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, збори суддів суду новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Розділ ІІ

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ

 1. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які на момент автоматизованого розподілу судових справ мають повноваження для здійснення процесуальних дій. Визначення судді для розгляду судової справи здійснюються з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження за принципом випадковості.
 2. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя із числа всіх суддів суду. Судова справа розглядається колегією суддів до складу якої входить визначений автоматизованою системою головуючий суддя.

Призначення членів колегії складу суду, внесення змін до складу колегії суддів (які не є головуючим суддею) у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю судді (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, здійснюється автоматизованою системою між усіма суддями, які мають на час розподілу справ мають повноваження для здійснення процесуальних дій.

 

 1. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- у період відпустки судді;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за два робочих дні до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо, без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду), якщо навчання 5 (п’ять) днів і більше;

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо, без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- за два робочих дні до початку відпустки, позовні заяви, які були повернуті без розгляду, якщо її тривалість становить 14 (чотирнадцять) і більше днів;

- за два робочих дні до початку відпустки, навчання заяви про забезпечення позову;

- за три робочих дні до початку відпустки, навчання заяви про забезпечення доказів, скасування заходів забезпечення позову, доказів;

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

Розділ ІІІ

Особливості автоматизованого розподілу справ

 1. У Господарському суді Тернопільської області застосовується:

- автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної справи;

- пакетний автоматизований розподіл судових справ в день їх надходження;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

 Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою, відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою судді (головуючому судді).

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

 1. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі задоволення відводу або самовідводу судді, закінчення повноважень судді (закінчення п’ятирічного строку призначення суді вперше, досягнення 65-річного віку, перебування судді у відпустці по догляду за дитиною).
 2. При повторному надходженні позовних заяв, які були повернуті без розгляду по статті 174 ГПК України їх розподіл здійснюється тому ж судді, який повернув відповідну заяву, а у разі його відсутності – здійснюється автоматизований розподіл.
 3. У випадках, коли одна і та ж позовна заява поверталась декілька разів різними суддями, при її черговому поступленні у суд така позовна заява передається на розгляд судді, котрий постановив останню ухвалу про повернення позовної заяви, за умови, що він не обмежений до авторозподілу у автоматизованій системі діловодства суду. У випадку його тимчасової відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації) та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, така позовна заява передається тому із суддів, що повертав позовну заяву перед останнім суддею і так в порядку черговості до того, хто повертав її першим. У випадку відсутності усіх суддів, що повертали судову справу, така, передається на автоматизований розподіл, при цьому у випадку застосування ст. 174 ГПК України коригується коефіцієнт складності на 0,1.
 4. Передавати змінені позовні заяви останньому судді, який повернув та звертав увагу сторін в ухвалі про повернення поряд із вимогами ст. 174 ГПК України й на інші недоліки, що мали місце при поданні та оформленні позову, і таке мало наслідком те,що сторони при повторному зверненні з позовом в суд, змінили частково форму позову, зміст позовних вимог, склад сторін, подали кілька позовів, тощо.
 5. При повторному надходженні позовних заяв, які до початку розгляду справи по суті судом було задоволено заяву позивача про залишення позову без розгляду в порядку ст. 226 ГПК України – здійснюється автоматизований розподіл.
 6. У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді чи у випадку якщо його повноваження закінчилися, заяви, клопотання, які надійшли у його справах разом із матеріалами справи передаються на автоматизований розподіл, якщо відсутність головуючого судді призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством, з урахуванням вимог цих засад.
 7. При надходженні до суду позовної заяви після подання стороною заяви про забезпечення позову (доказів) така позовна заява передається для розгляду судді, якому було розподілено заяву про забезпечення позову (доказів) до подання позовної заяви. При його тимчасовій відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, навчання, відрядження) або в інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, така позовна заява підлягає автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/ керівника апарату суду.

Розділ ІV

Особливості автоматизованого розподілу заяв, клопотань, скарг (КДМ)

 1. При надходженні судових справ (заяв, клопотань, скарг), передбачених ст. 110-112, 136-146, 243, 244, 245, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 339 ГПК України та п. 19.4 Перехідних положень ГПК України, такі матеріали, з метою недопущення порушення строків їх розгляду, підлягають автоматизованому розподілу між іншими суддями на підставі розпорядження заступника керівника апарату/керівника апарату. При повторному надходженні таких КДМ (після повернення їх без розгляду), останні передаються раніше визначеному головуючому судді. При його відсутності – судді, котрий останній виніс ухвалу про повернення заяви, скарги, клопотання без розгляду, у разі його відсутності - застосовується п.3, р. ІІІ засад.
 2. Заяви, клопотання, скарги, які надійшли під час перебування справи за межами суду і які в силу тимчасової відсутності раніше визначеного головуючого судді, що розглядає чи розглядав справу, передані іншому судді для розгляду та яким відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви, скарги, клопотання до розгляду до повернення матеріалів справи на адресу Господарського суду Тернопільської області, після повернення таких справ до суду передаються разом із КДМ на розгляд раніше визначеному головуючому судді, котрий розглядає чи розглядав дану справу.
 3. При надходженні заяви, клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, коли головуючий суддя у справі тимчасово відсутній (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації), інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ та приступить до роботи менше як за 5 (п’ять) днів до початку судового засідання, такі заяви, клопотання підлягають автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/ керівника апарату суду. В іншому випадку, передаються на розгляд раніше визначеному складу суду.
 4. При надходженні до суду заяви про скасування заходів забезпечення позову така заява передається для розгляду судді, якому розподілено позовну заяву. У разі, коли позовну заяву ще не подано, заява про скасування заходів забезпечення позову передається на розгляд судді, котрий розглянув заяву про забезпечення позову. При його тимчасовій відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації) або в інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, заява про скасування заходів забезпечення позову підлягає автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду.
 5. При надходженні до суду заяв, клопотань, у яких немає встановлених ГПК України строків розгляду, при відсутності раніше визначеного у справі головуючого судді більше ніж 14 (чотирнадцять) днів (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації) та у інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, останні підлягають повторному автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду. При відсутності раніше визначеного головуючого судді менше 14 (чотирнадцяти) днів, такі заяви, клопотання передаються головуючому судді у справі в день його виходу на роботу.
 6. При надходженні заяв/клопотань про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді, внесення/видалення РНОКПП/коду ЄДРПОУ до додаткових відомостей про учасника справи та надання/видалення доступу до електронної справи у випадках, коли головуючий суддя у справі тимчасово відсутній (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання, підвищення кваліфікації) та у інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, більше ніж 5 (п’ять) робочих днів, такі заяви/клопотання підлягають автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду. В іншому випадку такі заяви передаються на розгляд раніше визначеному складу суду. За наслідками розгляду заяви/ клопотання постановляється ухвала суду.
 7. При надходженні до суду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця по зведеному виконавчому провадженні, остання передається на розгляд судді, котрий розглядав справу, по якій подана відповідна скарга (у разі зазначення номеру справи заявником у скарзі або можливість ідентифікувати номер справи за змістом скарги). При надходженні до суду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця по зведеному виконавчому провадженні у разі, якщо заявником у скарзі не вказано по якій саме справі подано скаргу та за змістом останньої її неможливо ідентифікувати, остання передається на розгляд судді, котрий останнім за датою видав/постановив виконавчий документ (наказ, ухвала тощо). У разі тимчасової відсутності такого судді (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання) та у інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, така скарга передається тому із суддів, котрий видав виконавчий документ (наказ, ухвалу тощо) перед останнім. І так дальше в порядку черговості. Якщо відсутні усі судді, що здійснювали розгляд вказаних у зведеному виконавчому провадженні справ, скарга підлягає автоматизованому розподілу серед інших суддів на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду.
 8. У разі надходження заяви/клопотання про усунення недоліків позовної заяви, яка залишена без руху, при тимчасовій відсутності раніше визначеного судді (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання), автоматизований перерозподіл позовної заяви не здійснюється. Заява/клопотання про усунення недоліків позовної заяви передається головуючому судді в день його виходу на роботу.
 9. У разі надходження до суду заяв, клопотань, скарг по справах, стосовно яких відсутня картка справи в «КП «Діловодство спеціалізованого суду» (далі – Програма), що в свою чергу унеможливлює подальші дії, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, з матеріалами, які надійшли до суду (через відсутність такої картки в Програмі), то така картка справи підлягає створенню в Програмі з подальшим відновленням складу суду в такій картці на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду.
 10. При надходженні заяви, клопотання (КДМ) про прийняття додаткового рішення на правничу допомогу по розгляду скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, яку було розглянуто не головуючим суддею у справі (у зв’язку із тимчасовою відсутністю), така передається на розгляд судді котрий розглядав КДМ, у випадку відсутності останнього – головуючому судді у справі.
 11. У випадках надходження заяви, клопотання (КДМ) про виправлення помилки у наказі про примусове виконання рішення (постанови), виданого не головуючим суддею по справі (у зв’язку із тимчасовою відсутністю), така передається на розгляд судді котрий розглядав КДМ, у випадку відсутності останнього – головуючому судді у справі.

     

Розділ V

Особливості розподілу у справах про банкрутство

При надходженні позовних заяв, які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство, останні підлягають передачі судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, а в разі його тимчасової відсутності більше 14 (чотирнадцяти) днів (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання) та у інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, такі справи на підставі розпорядження заступника керівника/керівника апарату суду підлягають автоматизованому розподілу серед інших суддів.

У разі надходженні до суду заяв, клопотань, скарг, (КДМ), які підлягають розгляду в межах справи про банкрутство, останні підлягають передачі судді, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, а в разі його тимчасової відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, навчання) та у інших передбачених випадках, у яких суддя не може брати участь у розгляді судових справ, з метою недопущення порушення строків їх розгляду, застосовується – Розділ IV Засад.

 

Розділ VІ

Коефіцієнти складності судових справ

 1. Зборами суддів Господарського суду Тернопільської області віднесено категорії справ, що надходять на розгляд суду, до наступних коефіцієнтів складності згідно додатка 1, що є невід’ємною частиною Засад.
 2. Зборами суддів встановлено коефіцієнт адміністративних посад суддів:

- для голови суду - 100%;

- для заступника голови суду - 100%.

Коефіцієнт форми участі у справі:

- головуючий коф. – 0.6;

-  член колегії коф. – 0.2.

 

 

Розділ VІІ

Прикінцеві та перехідні положення

Дані Засади вступають в дію у Господарському суді Тернопільської області із 01 січня  2024 року та вносяться до автоматизованої системи і діють до початку впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка визначить новий порядок автоматизованого розподілу судових справ