flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

АРБІТРАЖНО-СУДОВІЙ СИСТЕМІ  - 90! ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ.

Початком створення господарських судів, які базуються на фундаменті арбітражу, вважається 21 листопада 1922 року, коли в Україні було прийнято Положення про порядок вирішення майнових спорів між державними установами і підприємствами, яким розгляд господарських спорів покладався  на арбітражні комісії, що створювалися при губернських економічних нарадах, а згодом – при виконавчих органах державної влади.

Прототипом господарських судів на теренах України були комерційні суди в Одесі у 1807 р. , а згодом у Феодосії (1819 р.) та в Ізмаїлі (1824 р.).

Складним і тривалим був процес творення арбітражно-судової системи, оскільки його формування відбувалося в нестабільні часи становлення державності, періодів нової економічної політики, громадянської та Великої вітчизняної воєн, переходу від системи виконавчо-розпорядчих органів державних органів до ринкової економіки.

Історія створення арбітражу на Тернопільщині бере свій початок із 1966 р. Тоді при виконкомі Тернопільської обласної Ради депутатів трудящих було започатковано Державний арбітраж. У штаті працювало троє людей: головний арбітр Градусова Зінаїда Миколаївна, державний арбітр Бліхар Зіновій Іосіфовіч, друкарка Колубаєва Валентина Олександрівна.

Градусова Зінаїда  Миколаївна перебувала на посаді головного арбітра Тернопільського державного арбітражу одинадцять років – з 1966 р. по 1977 р.

З травня 1977 року головним державним арбітром призначено Левандовського Юрія Ярославовича.

У 1987 р. державний арбітраж працював у складі чотирьох осіб: головний держарбітр Левандовський Юрій Ярославович, два держарбітри Негодіна Лариса Ігнатівна та Колубаєва Валентина Олександрівна, інспектор Явна Ганна Михайлівна.

Слід відзначити, що суддя господарського суду Тернопільської області Колубаєва Валентина Олександрівна працює у арбітражно-судовій системі з часів її заснування на Тернопіллі. Свій шлях вона розпочала у 1969 р. на посаді друкарки в Тернопільському державному арбітражі, у 1974 р. стала консультантом,  а навесні 1979 року призначена на посаду державного арбітра.

 Колубаєва Валентина Олександрівна є почесним працівником та ветераном господарського суду України і по сьогоднішній день добросовісно та сумлінно виконує обов’язки судді.

 

З прийняттям Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України» від 13 травня 1997 року, значно розширились не тільки штат та функції арбітражного суду, а й склад учасників арбітражного процесу – осіб, які мають право на звернення за захистом своїх законних інтересів до арбітражного суду. Це, у свою чергу, викликало значне збільшення кількості господарських справ, розглянутих арбітражним судом.

Статусу господарського суду Тернопільської області арбітражний суд набув на основі прийняття у червні 2001 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд».

З 1992 по 2008 роки очільником господарського (арбітражного) суду Тернопільської області був Левандовський Юрій Ярославович.

За 16 років трудової діяльності у арбітражно-судовій системі на посаді голови суду, Юрій Ярославович здобув почесне звання "Заслужений юрист України", нагороджений Знаками "Почесний працівник арбітражного суду України" і "Почесний працівник господарського суду України".

З плином часу кількість працівників суду поступово збільшувалась, і вже у 2001 році досягнула цифри 46, з яких 15 - судді.

  

На фото: (зліва на право)

 1-й ряд – Гирила І.М., Гевко В.Л., Андрушків Г.З., Стопник С.Г., Стадник М.С., Шумський І.П., Френдій Н.А.

 2-й ряд – Турецький І.М., Андрусик Н.О., Колубаєва Н.О., Чопко Ю.О., Хома С.О., Бучинська Г.Б., Сидорук А.М., Руденко О.В., Бурда Н.М., Охотницька Н.В., Півторак М.Є.

 

 

 

 Починаючи з серпня 2009 року і по сьогоднішній день господарський суд Тернопільської області очолює голова суду, почесний працівник господарського суду України - Стопник Сергій Григорович. Справлятися із непростою роботою керівника суду йому допомагають два заступники, почесні працівники господарського суду України – Андрушків Галина Зіновіївна та Гирила Ірина Маркіянівна.

На даний час чисельність працівників господарського суду Тернопільської області становить 95 чоловік.

Апарат суду очолює Крушельницький Володимир Зеновійович, заступником керівника апарату є Дудник Андрій Іванович.

Апарат суду складається з організаційно-кадрового, аналітично-інформаційного, фінансового, загального та господарського відділів.

Важлива роль у суді відведена помічникам суддів, котрі забезпечують   виконання суддею відповідних повноважень та сприяють здійсненню правосуддя. Все, що стосується підготовки і проведення судового засідання покладається на секретарів судового засідання.

Розгляд справ у суді здійснюють 17 суддів, які розподілені по 4 судових палатах:

- судова палата з розгляду справ у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності (голова палати Стопник С.Г.);

- судова палата з розгляду справ про банкрутство (голова палати Гирила І.М.);

- судова палата з розгляду справ у спорах між господарюючими суб’єктами (голова палати Андрушків Г.З.);

- судова палата з розгляду справ, пов’язаних з корпоративними відносинами (голова палати Руденко О.В.).

 Слід відмітити, що у господарському суді Тернопільської області  розглядається велика кількість найрізноманітніших господарських справ. Зокрема, справи  у  спорах,  що  виникають  при  укладанні,  зміні  та розірванні господарських договорів, визнання договорів недійсними; справи у спорах, що  виникають при виконанні господарських договорів; справи про визнання недійсними актів; справи про банкрутство; справи, що виникають з корпоративних правовідносин тощо.

Згідно з встановленою підвідомчістю справ, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів до господарського суду мають право звертатися підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули  статусу суб'єкта підприємницької  діяльності.

Господарський суд Тернопільської області здійснює правосуддя шляхом розв’язання господарських спорів, розгляду інших справ, віднесених до його компетенції законодавством. Основним завданням при розгляді підвідомчих спорів є захист порушених або таких, що оспорюються, прав і законних інтересів у сфері підприємницької діяльності чи іншої економічної діяльності, сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень у цій сфері.

Слід відмітити, що за роки своєї діяльності господарський суд Тернопільської області не тільки реалізував владні повноваження щодо відновлення порушених прав суб’єктів господарювання, але й став гарантом законності та стабільності в господарських правовідносинах краю.

Підсумовуючи діяльність господарських судів загалом, треба сказати, що узявши все краще із розвитку своєї історії, стоячи міцно на засадах законності та національних традицій, арбітражно-судова система на сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією без якої неможливий стабільний соціально-економічний розвиток України. З одного боку, господарські суди володіють широкими повноваженнями, а з іншого - несуть велику відповідальність перед суспільством.

Аналітично-інформаційний відділ

господарського суду Тернопільської області